Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Thiết bị 'độ' được bán hợp pháp ở Mỹ, có thể chuyển đổi các khẩu súng trường bán tự động chủ bắn từ phát một thành những vũ khí tự động, có thể xả đạn không ngừng./.