(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Từ 1/1/2017, Chính phủ chính thức tăng lương tối thiểu cho người lao động làm việc theo hợp đồng tại các doanh nghiệp.

Tính trung bình, mức lương tối thiểu vùng năm 2017 cao hơn hiện nay từ 180.000-250.000 đồng/tháng./.