(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Hơn 70% số người được hỏi tin rằng những người trẻ tuổi Hàn Quốc không hề hạnh phúc, với con số đáng giật mình là 40 người tự chấm dứt cuộc sống mỗi ngày./.