Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể hướng đến hình thành 5 phẩm chất và 10 năng lực cốt lõi của học sinh./.