(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Hiện có 174/193 nước trên thế giới thực hiện thu thuế tài sản, trong khi tại Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản./.