Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Quốc hội Đức ngày 30/6 đã bỏ phiếu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, trở thành quốc gia thứ 24 hợp pháp hóa tình trạng hôn nhân đồng giới trên thế giới./.