(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Media Tenor (công ty dẫn đầu thế giới trong việc phân tích các nội dung truyền thông trên các phương tiện truyền thông uy tín) vừa công bố Báo cáo ngành ngân hàng năm 2015./.