Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hàng năm chi tới 88 tỷ USD tiền trợ cấp cho ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu hóa thạch, thu hẹp vốn đầu tư dành cho các nguồn nhiên liệu chứa ít carbon.

Điều này khiến tình trạng biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn./.