Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Trung tâm ​Cứu hộ ​gấu Việt Nam (VBRC) do Tổ chức Động vật châu Á tài trợ và vận hành nằm trong thung lũng Chắt Dậu, cách khu hành chính của Vườn quốc gia Tam Đảo 12km./.