(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) hiện có 34 thành viên là các nền kinh tế thị trường phát triển nhất thế giới và 70 nước không phải là thành viên.

Nhiệm vụ chính của OECD là nơi để các thành viên cùng nhau bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề kinh tế cũng như các vấn đề chung khác.

Trụ sở của tổ chức hiện nay cũng như tiền thân OEEC trước đó từ năm 1949 là ở lâu đài La Muette ở Paris (Pháp)./.