(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Giai đoạn 2006-2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng gần 3 lần và nhập khẩu tăng gần 2 lần với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là nước nhập siêu từ ASEAN./.