Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Lượng vũ khí hóa học của thế giới đã giảm mạnh kể từ khi Công ước Vũ khí Hóa học có hiệu lực vào năm 1997.

Một trong những nội dung chính của công ước là các quốc gia thành viên phải phá huỷ toàn bộ kho vũ khí hóa học và các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học mà họ sở hữu trong thời hạn không quá 10 năm sau khi thông qua Công ước./.