(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

11 tháng năm 2018, giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 8,49 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2017. Ước tính giá trị xuất khẩu mặt hàng này của cả năm 2018 đạt 9,3 tỷ USD./.