Ông Haider al-Abadi. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 16/8, Văn phòng Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết ông Abadi đã quyết định bãi bỏ 11 chức vụ trong nội các như một phần của chương trình cải cách sâu rộng.

Thông báo của văn phòng trên cho biết, ông Abadi đã cắt giảm ba chức vụ phó thủ tướng và bốn bộ, đồng thời hợp nhất thêm bốn bộ nữa vào các bộ khác.

Trước đó, ngày 9/8, ông Abadi đã công bố một kế hoạch cải cách sâu rộng, trong đó đáng chú ý là đề xuất bãi bỏ ba chức vụ phó tổng thống và ba chức vụ phó thủ tướng.

Kế hoạch trên được Thủ tướng Abadi đưa ra nhằm hạn chế tình trạng tham nhũng, sắp xếp bộ máy chính phủ theo hướng hợp lý hóa, để nâng cao hiệu quả làm việc, và chất lượng dịch vụ công.

Động thái trên diễn ra sau khi làn sóng biểu tình phản đối nạn tham nhũng đã nổ ra ở khắp thủ đô Baghdad và một số thành phố miền Nam nước này./.