Ảnh minh họa. (Nguồn: www.huffingtonpost.com)

AFP đưa tin, giới chức quốc phòng Israel thừa nhận việc phê chuẩn các dự án xây dựng cho người Palestine ở khu Bờ Tây mang động cơ chính trị.

Sự thừa nhận này được đưa ra trong khuôn khổ một vụ kiện lịch sử nhằm tìm cách đối phó với chính sách nhà ở tại Khu C, bao trùm 60% lãnh thổ khu Bờ Tây song nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát về an ninh và dân sự của Israel. Toàn bộ hoạt động xây dựng ở Khu C, dù của người định cư Paletine hay Do Thái, đều được triển khai theo quyết định của Cơ quan Quản lý Dân sự (CA) trực thuộc Bộ Quốc phòng Israel, vốn quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan tới phân định và quy hoạch.

Trong một phản ứng bằng văn bản liên quan tới vụ việc một ngôi làng của người Palestine và một liên minh các tổ chức phi chính phủ (NGO) đang tìm cách đối phó với chính sách phá dỡ nhà của Israel, COGAT - cơ quan Bộ Quốc phòng Israel cũng chịu quyền quản lý của CA - thừa nhận việc phê chuẩn các vấn đề quy hoạch nhà ở mang động cơ chính trị.

Lâu nay, giới chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi rằng chính sách nhà ở của Israel ở Khu C không chỉ là vấn đề dân sự mà còn mang động cơ chính trị. Thông thường, gần như toàn bộ các đơn xin cấp phép xây dựng cho người Palestine đều bị bác bỏ và CA chỉ phê chuẩn cho một số ít giấy phép. Trong năm 2014, CA chỉ thông qua một giấy phép xây dựng cho người Palestine./.