Ảnh minh họa. (Nguồn: aviano.af.mil)

Dựa trên báo cáo mới nhất có tựa đề "Dự báo kinh tế Italy 2015-2017," Cơ quan Thống kê nhà nước Italy (ISTAT) nhận định nền kinh tế lớn thứ ba trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) này sẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài suốt bảy năm nay, với tăng trưởng GDP ở mức +0,7% trong năm nay. Sau đó kinh tế Italy sẽ đạt mức tăng trưởng +1,2% vào năm 2016 và tăng +1,3% vào năm 2017.

Theo ISTAT, kinh tế Italy tăng trưởng năm nay chủ yếu là nhờ xuất khẩu, và từ năm 2016, động lực để thúc đẩy GDP còn có thêm nhu cầu quốc nội, khi chi tiêu gia đình bắt đầu tăng (dự báo tăng 0,7% so với năm nay) và tình trạng giảm phát chấm dứt.

Về thị trường lao động, ISTAT dự báo rằng trong năm 2015, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống 12,5%, sau đó giảm còn 12% vào năm 2016 và 11,4% vào năm 2017.

ISTAT cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ chỉ giảm xuống dưới 10% vào năm 2019, trong bối cảnh nền kinh tế Italy thực sự phục hồi và đạt mức tăng trưởng đều đặn./.