Ngày 21/1, Tập đoàn dầu khí ENI của Italy đã ký bản ghi nhớ (MoU) với Công ty dầu khí PetroChina của Trung Quốc, theo đó hai bên sẽ hợp tác trong các dự án tìm kiếm và khai thác năng lượng ở Trung Quốc cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, nhất là tại châu Phi.

Hai bên sẽ tập trung "nghiên cứu những cơ hội đặc biệt để cùng mở rộng hoạt động khai thác các loại hydrocacbon thông thường và không thông thường ở châu Phi." Bên cạnh đó, PetroChina cũng sẽ "xem xét khả năng mua lại một lượng cổ phần trong các tài sản của ENI."

Đổi lại, ENI sẽ cho phép PetroChina tiếp cận kinh nghiệm của họ trong khai thác các mỏ đá phiến sét ở Bắc Phi để từ đó hai bên có thể đánh giá cơ hội về các nguồn tài nguyên không thông thường ở Trung Quốc.

Hai bên cũng sẽ có sự hợp tác về công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác các loại khí đốt không thông thường như loại khí đốt khai thác từ đá phiến sét.

ENI nhấn mạnh rằng quan hệ hợp tác với PetroChina là một phần trong chiến lược của họ nhằm tăng cường sự hiện diện ở vùng Viễn Đông, một khu vực rất hấp dẫn và đầy triển vọng xét về các cơ hội tìm kiếm và khai thác năng lượng.

Trung Quốc là nước nhập khẩu năng lượng nhiều thứ hai thế giới sau Mỹ. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng ở nước ngoài, với trọng tâm đặc biệt nhằm vào châu Phi, nơi nước này đã đầu tư nhiều khoản tiền khổng lồ để khai thác dầu khí cũng như các loại nguyên liệu thô khác./.