ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 5 tháng 2 năm 2021 – JBM (Healthcare) Limited, một công ty có trụ sở tại Hồng Kông chuyên tiếp thị và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thương hiệu trên khắp Trung Quốc, Đông Nam Á và một số quốc gia khác, có cổ phiếu bắt đầu giao dịch trên bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã chứng khoán 2161, từ ngày 5/2/2021.

Danh mục thương hiệu đa dạng của JBM Healthcare bao gồm tổng cộng 20 thương hiệu chính, bao gồm 11 thương hiệu bên thứ ba và 9 thương hiệu riêng.

Là công ty con của Jacobson Pharma Corporation Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã chứng khoán: 2633), JBM Healthcare là công ty độc nhất trong lĩnh vực chuyên môn về thuốc và di sản đạo đức ưu tiên hiệu quả và chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng. Là nhà điều hành thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Hồng Kông, JBM Healthcare có tổng cộng 20 thương hiệu chính, bao gồm 11 thương hiệu bên thứ ba và 9 thương hiệu riêng bao gồm cả thuốc độc quyền OTC và thuốc Trung Quốc độc quyền OTC. Sau khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu của JBM Healthcare trên sàn chứng khoán, Jacobson Pharma tiếp tục gián tiếp nắm giữ hơn 50% vốn cổ phần tại JBM Healthcare và JBM Healthcare vẫn là công ty con của Jacobson Pharma.

Ngoài việc niêm yết thành công, JBM Healthcare sẽ hướng tới việc mở rộng các dịch vụ cung cấp sản phẩm và thâm nhập sâu hơn vào sản phẩm tại Trung Quốc thông qua các sáng kiến ​​thương mại điện tử xuyên biên giới do sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc đại lục, cũng như nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe ở nước ngoài cùng với kênh thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng được cấu trúc hóa và chính thức hóa ở thị trường Trung Quốc đại lục. Đồng thời, JBM Healthcare cũng sẽ mở rộng hơn nữa danh mục đầu tư của mình thông qua tăng trưởng hữu cơ và mua bán và sáp nhập để duy trì vị thế cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển và thành công trong tương lai.

Tận dụng các mối quan hệ và mạng lưới kinh doanh địa phương đã được thiết lập của mình, JBM Healthcare đặt mục tiêu phát triển nền tảng phân phối và tìm nguồn cung ứng sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thương hiệu ở châu Á thông qua việc tích hợp các nguồn lực và chỗ đứng trong khu vực, củng cố và mở rộng phạm vi địa lý ở Đông Nam Á. Ngoài ra, được hỗ trợ bởi cơ sở thị trường rộng lớn ở Hồng Kông, JBM Healthcare đã sẵn sàng để mở ra tiềm năng bán hàng và phân phối của mạng lưới bác sĩ y học Trung Quốc của mình.

Số tiền ròng thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của JBM Healthcare ước đạt khoảng 10,6 triệu dollar Hồng Kông. Ban lãnh đạo JBM Healthcare sẽ dành 47,2% số tiền thu được để tài trợ cho việc phát triển danh mục đầu tư và quản lý thương hiệu thuốc độc quyền của Trung Quốc; trong khi 43,4% số tiền thu được sẽ được sử dụng để trả cho việc có thêm quyền phân phối từ các chủ sở hữu thương hiệu bên thứ ba, như một phần của chiến lược phát triển danh mục sản phẩm thương hiệu bên thứ ba. 9,4% số tiền thu được còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và cho các mục đích chung của công ty.

Thông tin về JBM (Healthcare) Limited (健倍苗苗(保健)有限公司

JBM Healthcare là một công ty có trụ sở tại Hồng Kông, tiếp thị và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thương hiệutrên khắp Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau, Đông Nam Á và một số quốc gia khác. Danh mục đầu tư của JBM Healthcare bao gồm một loạt các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thương hiệu như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng và thuốc độc quyền của Trung Quốc. Để biết thêm chi tiết về JBM Healthcare, hãy truy cập: www.jbmhealthcare.com.hk

Giang Tran