Ngày 4/5, Bộ Y tế đã phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo khởi động dự án "Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng giai" đoạn II.

Dự án "Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng" giai đoạn II được triển khai tại 10 bệnh viện (dự kiến thực hiện trong khoảng 5 năm) với tổng vốn dự án hơn 10 tỷ yen, trong đó vốn ODA (vốn vay của JICA) là hơn 8 tỷ yen.

Dự án nhằm tăng dịch vụ phẫu thuật, cấp cứu và chẩn đoán chuyên sâu, tăng số ca được phẫu thuật lên 10% và giảm số ca không xác định được nguyên nhân tử vong xuống 10%; cải thiện dịch vụ tiệt trùng, giảm số ca bị nhiễm trùng bệnh viện xuống 10%; nâng cao tính bền vững của dịch vụ, tăng thu nhập bệnh viện hàng năm qua bảo hiểm y tế và viện phí lên 20%; nâng cao năng lực duy tu bảo dưỡng trang thiết bị... Qua đó, góp phần củng cố hệ thống chuyển tuyến ở các tỉnh ở ba miền; cải thiện tình trạng sức khỏe nhân dân trong vùng; giảm tải cho các bệnh viện Trung ương.

Dự án có ba hợp phần gồm mua sắm trang thiết bị y tế cho 10 bệnh viện; nâng cao năng lực cán bộ y tế cho 10 bệnh viện về kỹ năng chuyên môn, vận hành và bảo dưỡng trang thiết bị y tế, quản lý bệnh viện và thuê chuyên gia tư vấn quốc tế và chuyên gia trong nước hỗ trợ triển khai dự án.

Giai đoạn I của dự án đã được triển khai từ tháng 10/2008 đến tháng 5/2011 với mục tiêu khảo sát tất cả các bệnh viện trong cả nước để giới hạn 10 bệnh viện được đầu tư trong giai đoạn II.

Các đoàn chuyên gia Nhật Bản đã rà soát lại danh mục đầu tư theo nguyên tắc có nhu cầu (có bệnh nhân), có kế hoạch, chiến lược phát triển phù hợp, có nguồn thu (viện phí) đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện; có hệ thống, quy trình xử lý chất thải bệnh viện./.

Dự án "Phát triển bệnh viện tỉnh, vùng" giai đoạn II được triển khai tại 10 bệnh viện gồm:

1. Bệnh viện C Đà Nẵng
2. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
3. Bệnh viện đa khoa Sơn Tây-Hà Nội
4. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang
5. Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận
6. Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh
7. Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng
8. Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình
9. Bệnh viện Nhi tỉnh Nghệ An
10. Bệnh viện Phụ sản Nam Định.