Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 25/9 cho biết nước này đã xây dựng một kế hoạch cơ bản 5 năm về chính sách với Triều Tiên dưới thời của Tổng thống Park Geun-hye.

Thông cáo của bộ trên cho biết ủy ban phụ trách quan hệ liên Triều đã nhóm họp dưới sự điều hành của Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl-jae nhằm thảo luận kế hoạch cơ bản về chính sách của Hàn Quốc với Triều Tiên trong 5 năm tới.

Kế hoạch được xây dựng dựa trên quan điểm của Hàn Quốc về tình hình chính trị trong nước và quốc tế gần đây và tiến trình xây dựng lòng tin, cũng như các mục tiêu chính trị của Tổng thống Park. Kế hoạch này sẽ được báo cáo cho các nghị sỹ trước khi được công bố rộng rãi.

Kế hoạch có hai mục tiêu chính trị và bốn định hướng cơ bản nhằm thúc đẩy quan hệ liên Triều thông qua tiến trình xây dựng niềm tin và chuẩn bị tái thống nhất với Triều Tiên để phát triển cái gọi là “tiểu liên minh” như thúc đẩy hợp tác kinh tế trong một liên minh lớn hơn - liên minh chính trị./.