Lao động tham dự thi tiếng Hàn để sang Hàn Quốc làm việc. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Thời gian thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc sẽ kéo dài thêm 2 năm. Một số người lao động chuyển đổi tư các lưu trú cũng sẽ được trả lại tiền ký quỹ.

Đây là nội dung dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1465/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng và lấy ý kiến.

Tính đến ngày 30/5 vừa qua, đã có 26.049 người lao động thực hiện ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc với tổng số tiền 2.604,9 tỷ đồng.

[Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tỷ lệ người Việt trốn ở lại Hàn Quốc đã giảm]

Việc ký quỹ nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của người lao động khi tham gia chương trình, giảm tình trạng lao động bỏ hợp đồng hoặc hết hạn hợp đồng không về nước, ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, một số quy định về ký quỹ đã bộc lộ hạn chế cần phải sửa đổi.

Trả tiền ký quỹ cho lao động chuyển đổi tư cách lưu trú

Người lao động đi làm việc theo Chương trình EPS cư trú, làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E-9. Tuy nhiên, trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, nhiều lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp để chuyển đổi công việc hoặc chuyển đổi mục đích cư trú và được cơ quan chức năng nước sở tại chấp thuận. Ví dụ, một số lao động chuyển sang thị thực dành cho lao động làm công việc kỹ thuật, lành nghề, thị thực F-2 (dành cho lao động kỹ thuật cao), thị thực F-6 (dành cho người kết hôn với người mang quốc tịch Hàn Quốc). Những lao động này sau khi đổi thị thực được cư trú dài hạn tại Hàn Quốc.

Sau khi chuyển đổi mục đích lưu trú, người lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động ký với người sử dụng lao động Hàn Quốc theo Chương trình EPS và không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 1465/QĐ-TTg. Tuy nhiên, việc hoàn trả tiền ký quỹ cho đối tượng này chưa được quy định tại Quyết định số 1465/QĐ-TTg. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2015 đến nay có 272 lao động chuyển đổi mục đích lưu trú đề nghị được rút tiền ký quỹ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung quy định về xử lý khoản tiền ký quỹ đối với lao động đã chấm dứt hợp đồng theo Chương trình EPS do chuyển đổi thị thực làm việc và mục đích lưu trú theo hướng hoàn trả tiền ký quỹ cho người lao động sau khi trừ các chi phí phát sinh hợp lý (nếu có).

Kéo dài thời gian thí điểm

Đối với việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của người lao động bỏ hợp đồng hoặc hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc không về nước, trong lần sửa đổi này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị chuyển số tiền này vào Ngân sách nhà nước tại địa phương nơi người lao động cư trú trước khi xuất cảnh để địa phương quản lý và sử dụng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập dự toán để được phân bổ và sử dụng kinh phí để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và các hoạt động khác nhằm đẩy mạnh xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm tại địa phương.

Đối với các địa phương đã được chuyển tiền ký quỹ vào Quỹ giải quyết việc làm địa phương thì hoàn trả lại ngân sách địa phương.

Từ tháng 9/2018 đến hết năm 2020 có 10.462 lao động hết hạn hợp đồng 4 năm 10 tháng phải về nước, chiếm 45,44% số lao động ký quỹ (23.019 người). Vì vậy, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện thí điểm thêm 2 năm (đến ngày 21/8/2020) để có thêm thời gian và thông tin, số liệu về việc ký quỹ của người lao động để đánh giá đúng, đầy đủ hiệu quả của chính sách này./.

Ngày 21/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1465/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (gọi tắt là Chương trình EPS). Theo đó, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng.
Cảnh giác với các mánh khóe lừa xuất khẩu lao động. (Nguồn: VNEWS)