Ngày 8/7, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 1575/TB-TTCP về thông báo kết luận thanh tra tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Thanh tra Chính phủ đã thông báo kết luận thanh tra đối với 4 nội dung gồm việc chi tiếp khách do Ban Tài chính làm đầu mối thanh toán giai đoạn 2009-2011; Việc sử dụng số tiền hơn 10 tỷ đồng chênh lệch thu chi sau hội nghị APEC 2006; việc huy động tiền tài trợ cho Hội nghị ASEAN BIS 2010; việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc.

Trong các nội dung trên có việc VCCI trả 40% chi phí tư vấn vận động tài trợ (trị giá hơn 1,46 tỷ đồng) không có quy định trong chế độ tài chính hiện hành của pháp luật và không có trong quy định chế độ quản lý tài chính nội bộ của VCCI.

Qua xem xét, tham khảo tại một số đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện chế độ tự chủ về tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian 2010 (không thuộc hệ thống VCCI), qua kiểm tra, xác minh các đơn vị tư vấn vận động tài trợ, các nhà tài trợ, đoàn thanh tra không phát hiện có dấu hiệu tiêu cực.

Về việc hợp tác kinh doanh xây dựng trụ sở làm việc, mặc dù có một số thiếu sót, sai phạm về thủ tục hành chính, nhưng Thanh tra Chính phủ đã khẳng định quyền lợi của VCCI vẫn được đảm bảo.

Sau khi nêu kết luận thanh tra ở từng nội dung, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu VCCI xây dựng và ban hành bổ sung Quy chế quản lý nội bộ của VCCI; xây dựng Quy chế khai thác, tiếp thị, hoa hồng, môi giới vận động tài trợ gắn với quyền lợi quảng bá thương hiệu nhà tài trợ và tư vấn tổ chức sự kiện cho các sự kiện lớn, quan trọng khi thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại được Chính phủ giao; nghiên cứu, củng cố, kiện toàn bộ máy, đơn vị trực thuộc để có thể đảm đương được nhiệm vụ khai thác, vận động tài trợ gắn với quyền lợi quảng bá thương hiệu nhà tài trợ; tổ chức các sự kiện khi Chính phủ yêu cầu...

Theo thông báo nói trên, về việc chỉ đạo xử lý sau thanh tra, căn cứ điều 40 Luật Thanh tra, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đối với VCCI. Chủ tịch VCCI thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc và rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm; chấn chỉnh việc quản lý tài chính, huy động kinh phí và tài trợ để có kết quả báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo tin mới nhận từ VCCI , đơn vị này đã thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các thiếu sót khuyết điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Cũng theo VCCI, khoản tiền chênh lệch thu-chi liên quan đến tổ chức Hội nghị APEC 2006 đã được Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho VCCI được sử dụng (công văn số 2850/VPCP-KTTH ngày 7/5/2008), nhưng đến ngày 9/12/2010 mới có công văn số 16751/BTC-TCDN của Bộ Tài Chính về việc sử dụng số tiền này. Không có tiêu cực, tham nhũng trong quá trình sử dụng khoản chênh lệch này./.

(TTXVN/Vietnam+)