Ngày 18/9, tại cửa khẩu Đắk Tà Ọoc, huyện Nam Giang, lễ kết nghĩa thôn, bản hai bên biên giới giữa huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và huyện Đắk Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào) đã được tổ chức.

Do ảnh hưởng của bão số 8 nên trời mưa như trút nước, đường nhiều nơi bị chia cắt, nhưng từ các thôn bản vùng biên của huyện Đắk Chưng, tỉnh Sê Kông và các làng bản vùng biên của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, hàng trăm đồng bào đã đội mưa đến dự lễ kết nghĩa.

Tại lễ kết nghĩa, đại diện tỉnh Sê Kông đánh giá cao sự giúp đỡ của chính quyền, nhân dân Quảng Nam đối với tỉnh trong những năm qua, như xây trường, hỗ trợ gạo, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân.

Với nhân dân vùng biên hai nước, lễ kết nghĩa không chỉ là cầu nối để họ gần nhau hơn, mà còn là môi trường để giúp nhau bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế xã hội.

Hai bên cũng đã thống nhất kết nghĩa giữa 8 cặp thôn, bản. Đây sẽ là cơ sở để tình hữu nghị vùng biên giữa hai nước Việt Nam-Lào thắm thiết hơn, góp phần nâng cao sức mạnh của các cấp, các ngành, các lực lượng và quần chúng nhân dân hai bên biên giới trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của mỗi bên; giúp nhau phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Lễ kết nghĩa thôn, bản lần này đã góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông nói riêng, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt-Lào nói chung./.