Ket qua bau cu Thai Lan se khong thay doi sau khi bo phieu lai hinh anh 1Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) tuyên bố kết quả bỏ phiếu lại trong ngày 21/4 sẽ không làm thay đổi kết quả tổng tuyển cử diễn ra hôm 24/3 vừa qua.

Ngày 22/4, EC công bố kết quả bỏ phiếu lại, sẽ được cộng gộp vào kết quả kiểm phiếu ở những địa điểm bầu cử khác thuộc các đơn vị bầu cử để xác định ứng cử viên nào sẽ giành chiến thắng tại các đơn vị bầu cử tương ứng.

Thái Lan đã tổ chức bầu cử lại ở 6 địa điểm bỏ phiếu thuộc 5 tỉnh vào ngày 21/4. EC đã quyết định tổ chức bỏ phiếu lại tại các địa phương trên sau khi phát hiện số cử tri đi bỏ phiếu và tổng số phiếu thu được không khớp với nhau.

[Sáu địa điểm thuộc 5 tỉnh của Thái Lan phải bỏ phiếu lại]

Việc tổ chức bầu cử lại diễn ra tại điểm bỏ phiếu số 32, thuộc đơn vị bầu cử số 13 của quận Kapi ở Bangkok; điểm bỏ phiếu số 12, thuộc đơn vị bầu cử số 1 của huyện Khao Kho ở tỉnh Phetchabun; điểm bỏ phiếu số 6, thuộc đơn vị bầu cử số 2 của huyện Phrom Phiram ở tỉnh Phitsanulok; điểm bỏ phiếu số 6, thuộc đơn vị bầu cử số 2 của huyện Maha Chana Chai ở tỉnh Yasothon; địa điểm bỏ phiếu số 3 và số 6 thuộc đơn vị bầu cử số 4 của huyện Ko Kha ở tỉnh Lampang.

Kết quả tổng tuyển cử chính thức dự kiến sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 9/5 tới./.

Hữu Kiên (TTXVN/Vietnam+)