Sau phiên bế mạc, chiều 14/12, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chủ trì cuộc họp báo giới thiệu về những kết quả nổi bật của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Chủ trì cuộc họp báo, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã nhấn mạnh những việc cụ thể cần làm ngay của Ban chấp hành khóa mới.

Chia sẻ cảm xúc và thông điệp gửi tới tuổi trẻ cả nước sau khi được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh đến tinh thần “khát vọng trẻ dựng xây đất nước,” với mong muốn các đoàn viên thanh niên đều có khát vọng trở thành công dân có ích của nước Việt Nam, sẽ có điều kiện tốt nhất để cống hiến cho đất nước từ vị trí, vai trò của mình.

Trả lời những câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, đặc biệt là những giải pháp về hướng nghiệp, hỗ trợ và giải quyết việc làm cho thanh niên trong bối cảnh tình trạng thất nghiệp có xu hướng gia tăng, anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết: trong nhiệm kỳ này, Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai hai phong trào “Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp,” qua đó khẳng định quan điểm vừa phát huy, vừa chú trọng chăm lo, bồi dưỡng thanh niên.

Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Trong báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn đã nói đậm về việc Đoàn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Tổ chức Đoàn phải tuyên truyền cho tốt để cho thanh niên nhận thức đúng đắn về con đường lập thân lập nghiệp của mình. Trong đó phải nói đến ước mơ, hoài bão quyết tâm phải học tập, rèn luyện để trở thành người có đủ năng lực lập thân, lập nghiệp. Tổ chức Đoàn phải là cầu nối giữa doanh nghiệp với thanh niên để có cơ chế giới thiệu việc làm, khuyến khích các doanh nghiệp trẻ, tạo điều kiện hỗ trợ cho thanh niên phát triển- anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Lo ngại về một bộ phận thanh niên hiện nay có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhiều phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn. Trả lời câu hỏi này anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ khóa X, trong đó chú trọng giáo dục thanh niên qua hành động thực tiễn, qua việc tham gia tạo dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo động lực phấn đấu cho thanh niến gắn với yếu tố tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi đoàn viên thanh niên… Trung ương Đoàn đã xây dựng Đề án riêng về tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

Thông qua chương trình này, anh Nguyễn Đắc Vinh mong muốn công tác giáo dục của Đoàn được nâng lên về mặt chất lượng, gần gũi với thanh niên, đi sâu vào thanh niên. Theo Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh, điều quan trọng nhất là được thanh niên chấp nhận để tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức, hành động.

Nói về lý tưởng của thanh niên trong thời đại hiện nay, Bí thứ thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói “thanh niên mạnh thì dân tộc mạnh,” điều này thể hiện niềm tin của Đảng với thanh niên, nhưng cũng là trọng trách, yêu cầu của Đảng-Nhà nước với thanh niên và tổ chức Đoàn. Yêu cầu với thanh niên là “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, tức là phải có lý tưởng, tri thức và đạo đức- anh Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ.

Tại buổi họp báo, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng trả lời nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề: đoàn viên thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thu hút, hỗ trợ và khuyến khích đội ngũ sinh viên, thanh niên Việt Nam về nước cống hiến; huy động thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới./.