Kết thúc phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 về xác định một chương trình nghị sự phát triển toàn cầu mới, Chủ tịch Đại hội đồng John Ashe cho biết giờ là lúc các nước thành viên phải tìm được điểm chung làm nền tảng hướng tới tương lai bằng hành động quyết đoán.

Phát biểu kết thúc tại Phiên thảo luận chung 2013 của Đại hội đồng với chủ đề “Chương trình phát triển sau 2015: Hiện thực hóa”, ông Ashe nhấn mạnh hầu hết các phát biểu trong phiên thảo luận đều cam kết ủng hộ mạnh mẽ cho chương trình nghị sự phát triển sau 2015 của Liên hợp quốc.

Điều này báo hiệu một hứa hẹn tích cực cho các bước đi tiếp theo và Chủ tịch Đại hội đồng tin rằng các nước thành viên sẽ hành động tập thể và sáng tạo trong khóa 68 của Đại hội đồng.

Chương trình nghị sự sau 2015 được xây dựng dựa trên những kết quả đạt được từ Hội nghị phát triển bền vững Liên hợp quốc 2012 - Rio+20.

Theo ông Ashe, nhiều nước thành viên đã nhấn mạnh rằng công việc hoạch định này cần phải bắt đầu từ việc xác định một chương trình nghị sự phát triển toàn cầu, bao gồm các mục tiêu phát triển bền vững dựa trên các nguyên tắc chung, nhưng có những khác biệt.

[Việt Nam chứng tỏ đang trên đường hội nhập quốc tế]


Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc, bắt đầu từ ngày 24/9, là cơ hội để người đứng đầu các quốc gia thành viên, các quan chức cấp cao chính phủ cho ý kiến đóng góp vào việc hoạch định chiến lược phát triển của thế giới giai đoạn sau 2015 để giải quyết một loạt mối quan ngại toàn cầu như xóa đói nghèo, biến đổi khí hậu, nhân quyền và các vấn đề an ninh, hòa bình thế giới.../.