Khắc phục các vướng mắc, chồng chéo trong quản lý, hoạt động của các khu kinh tế và cửa khẩu là đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đối với Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi kiểm tra tình hình hoạt động của các khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trong các ngày từ 12-14/4.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Cao cho biết sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, tiến độ triển khai xây dựng Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô và Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt nhìn chung là chậm, chưa thực sự phát huy hết tiềm năng sẵn có và các lợi thế so sánh của khu kinh tế, mức độ đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh chưa nhiều.

Trong quá trình thực hiện đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, vướng mắc giữa các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan về khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu...

Tỉnh Thừa Thiên-Huế kiến nghị Chính phủ cần ban hành các văn bản pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế ven biển thay cho Nghị định 29; đồng thời nghiên cứu, xây dựng và áp dụng thí điểm mô hình quản lý khu kinh tế phù hợp để quản lý toàn diện các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn khu kinh tế.

Tỉnh cũng kiến nghị cần thực hiện ủy quyền mạnh cho Ban quản lý khu kinh tế nhằm giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, tạo đột phá về đầu tư và phát triển khu kinh tế.

Tỉnh kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ nghiên cứu hướng dẫn hoạt động của Thanh tra khu kinh tế nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, hỗ trợ bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA giai đoạn 2011-2015 cho các dự án như đê chắn sóng cảng Chân Mây; hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp và khu phi thuế quan... Đặc biệt quan tâm hỗ trợ tỉnh trong việc thu hút, xúc tiến đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh./.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)