Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo Bo Ngoai giao nhiem ky 2015-2020 hinh anh 1Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương, đại diện các ban, ngành và 196 đại biểu đến từ 7 đảng bộ cơ sở và 33 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điểm lại nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp thiết thực vào hiện thực hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao đoàn kết một lòng, phát huy được sức mạnh và trí tuệ toàn Đảng bộ, triển khai mạnh mẽ, đồng bộ có hiệu quả hoạt động ngoại giao toàn diện trên cả 4 lĩnh vực then chốt​ là Ngoại giao chính trị, Ngoại giao kinh tế, Ngoại giao văn hóa và tuyên truyền đối ngoại, công tác về ​người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ Ngoại giao, công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình, tham mưu chiến lược có nhiều đóng góp tích cực, tạo thêm cơ sở để ra quyết sách đối ngoại lớn như Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế, Nghị quyết 28 của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đề án phát triển quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam với các nước trên thế giới, Đề án quan hệ với các đối tác quan trọng.

Nhấn mạnh trong bối cảnh 5 năm tới, đất nước bước vào thực hiện các nhiệm vụ và đường lối đối ngoại Đại hội XII, hội nhập ngày càng sâu rộng khi tình hình thế giới phức tạp, thuận lợi cũng nhiều và thách thức cũng lớn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhất trí với các phương hướng lớn, 7 mục tiêu cụ thể và 12 giải pháp chủ yếu nêu trong báo cáo chính trị của Đại hội.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đóng góp một số ý kiến cho Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2015-2020 gồm Đảng bộ Bộ Ngoại giao xác định nhiệm vụ chính trị-đối ngoại là trung tâm, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Đảng là then chốt.

Do đó, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở, nhất là các chi bộ; tăng cường gắn kết giữa lãnh đạo chính quyền với cấp ủy; gắn nội dung sinh hoạt Đảng ở các cấp ủy với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng - đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là cốt lõi của công tác xây dựng Đảng.

Do đó, cần đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng với Tổ quốc; cần làm tốt hơn nữa quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận; đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để công tác này góp phần thực sự vào việc củng cố kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương liên quan để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị về công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 26, nhiệm kỳ 2010-2015; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội nhất trí đánh giá Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ Bộ luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao tự phê bình và phê bình; công tác xây dựng cơ quan, củng cố tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp được đặc biệt quan tâm; đội ngũ cán bộ đối ngoại ngày càng trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ.

Đảng bộ Bộ đã làm tốt công tác tham mưu; chủ động triển khai mạnh mẽ và đồng bộ hoạt động ngoại giao toàn diện đạt được nhiều thành tích to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XI. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng trong tổng thể thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Hưởng ứng Kế hoạch tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Trung ương và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ triển khai tích cực với nhiều hoạt động thiết thực, tạo được chuyển biến tốt trong nhận thức, trong hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Bộ Ngoại giao liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã nhất trí 7 phương hướng lớn, 7 mục tiêu cụ thể và 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội nhấn mạnh Đảng bộ Bộ cần tập trung tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu, lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tích cực, chủ động triển khai và nâng cao hiệu quả ngoại giao toàn diện, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam; đẩy mạnh và làm tốt công tác chính trị tư tưởng; củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác chuyên môn; tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng và chỉnh đốn Đảng; không ngừng củng cố tổ chức, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung và phương pháp lãnh đạo của Đảng ủy đối với các tổ chức, đoàn thể quần chúng, phát huy vai trò của quần chúng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan Bộ Ngoại giao trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Bộ cũng đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Cũng trong chiều 13/7, Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2015-2020./.
(TTXVN/Vietnam+)