Sáng 26/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015) chính thức khai mạc với sự tham dự của 493 đại biểu đại diện cho gần 330.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh với tinh thần “Phát huy truyền thống 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại,” Đại hội Đại biểu lần thứ XV Đảng bộ thành phố Hà Nội có trách nhiệm xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; ra sức phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2010-2015 và những năm tiếp theo, xứng đáng với vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng để xứng đáng với vị trí Thủ đô là trái tim của cả nước, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội cũng đồng thời cũng là trách nhiệm của Trung ương và cả nước trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố cần chủ động hơn nữa trong việc tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương; đồng thời, các bộ, ban, ngành Trung ương cần phát huy cao hơn nữa trách nhiệm của mình, quan tâm, phối hợp chặt chẽ với thành phố, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, nhất là về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, các nguồn lực đầu tư, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố.

Cán bộ, công chức các cơ quan Trung ương sống và làm việc trên địa bàn Thủ đô cũng phải nêu gương chấp hành luật pháp, chấp hành các quy định của Thành phố, tham gia vận động quần chúng, hưởng ứng các phong trào thi đua, đóng góp thiết thực cho thành phố.

Xuất phát từ vị thế, vai trò của Thủ đô, trên cơ sở đánh giá đúng thời cơ, thuận lợi, khó khăn thách thức, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm đã có, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hà Nội cần có quyết tâm thật cao, tạo bước chuyển biến thật mạnh trong 5 năm tới. Có biện pháp huy động tối đa sức mạnh tổng hợp trên địa bàn để xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng với vai trò là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục; trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hà Nội phải phấn đấu về đích sớm hơn 1-2 năm để góp phần cùng cả nước thực hiện được mục tiêu cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đồng thời phải tích cực đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế Thủ đô, phải hướng mạnh vào phát triển các ngành, lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, kỹ thuật cao; công nghiệp có trình độ công nghệ và hàm lượng chất xám cao, giảm tới mức thấp nhất ô nhiễm môi trường; phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với xây dựng Hà Nội xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, Hà Nội cần đặc biệt coi trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển. Hà Nội cần tập trung giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc; đẩy nhanh việc di dời một số cơ sở sản xuất, một số trường đại học, cơ sở khám, chữa bệnh ra xa trung tâm thành phố nhằm giảm mật độ dân cư ở nội đô. Cần tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa dân tộc, cho lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, tôn trọng pháp luật.

Thành phố cần huy động mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa cho phát triển giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thành phố và yêu cầu chung của vùng và cả nước. Cần đẩy mạnh tiến trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Hà Nội cũng phải giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm và xử lý tốt các tình huống, không để xảy ra bất ngờ.

Liên quan đến công tác Đảng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ Hà Nội phải tập trung mọi nỗ lực tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa trong công tác xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; tiếp tục phát huy và mở rộng dân chủ trong Đảng, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Cần thực hiện đồng bộ, sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, chống những hành vi tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, năm năm qua, trong bối cảnh của tình hình chung vừa có thuận lợi, thời cơ, vừa có khó khăn, thách thức; đặc biệt vào giữa nhiệm kỳ, Hà Nội còn thực hiện chủ trương có ý nghĩa lịch sử là việc mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII với một khối lượng công việc rất lớn.

Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã tranh thủ thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện, tạo ra những biến đổi bước đầu, tích cực của một thành phố vừa được mở rộng.

Nhìn lại 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng bộ Hà Nội đã luôn cố gắng vận dụng sáng tạo đường lối, nghị quyết của Đảng, lãnh đạo nhân dân nỗ lực phấn đấu đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, đúng định hướng, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh những ưu điểm, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ như kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và vị trí của Thủ đô; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; kinh tế tri thức, hàm lượng chất xám có giá trị gia tăng cao của các ngành kinh tế chủ lực chưa rõ nét; sức lan tỏa của một “trung tâm kinh tế lớn,” vai trò của một “động lực kinh tế” trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ chưa được phát huy đầy đủ.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị còn nhiều yếu kém; hệ thống hạ tầng đô thị và nông thôn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô. Đồng thời, việc xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa tương xứng với yêu cầu của một Thủ đô ngàn năm văn hiến; chưa khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế, nhất là đội ngũ trí thức trên địa bàn để phát triển và nâng cao chất lượng ở những lĩnh vực này.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng kết quả còn hạn chế; thái độ, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên cơ sở và ở một số ngành của thành phố chưa cao. Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính chưa tốt; còn có biểu hiện sách nhiễu, trì trệ, chậm trễ trong xử lý công việc, gây bức xúc cho tổ chức và công dân...

Tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo trình bày Báo cáo Chính trị, nêu rõ kinh tế Thủ đô đã chặn được đà suy giảm và tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao (trên 10,4%), thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh, góp phần quan trọng vào phục hồi đà tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Cơ cấu kinh tế dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp của Hà Nội đang được chuyển dịch ngày càng rõ nét theo hướng hiện đại, kể cả trong nội bộ từng ngành, lĩnh vực; GDP bình quân đầu người đạt gần 2.000 USD/năm, gấp gần 1,7 lần so với bình quân chung của cả nước. Xây dựng và quản lý đô thị có bước tiến bộ, nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được tập trung giải quyết; kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư mở rộng; bộ mặt thành phố, kể cả trong nội đô, ngoại thành và vùng nông thôn có nhiều khởi sắc.

Bên cạnh đó, nhiều công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đã được hoàn thành, góp phần làm thay đổi một bước diện mạo thành phố. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đều có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố cũng đạt được những kết quả tích cực… Chính trị xã hội ổn định, an ninh, trật tự được bảo đảm; quan hệ đối ngoại với quốc tế và với các địa phương trong nước được mở rộng; vị thế, uy tín của Thủ đô tiếp tục được nâng cao.

Báo cáo Chính trị cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém và phân tích những nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đã đề ra phương hương, nhiệm vụ chủ yếu cho nhiệm kỳ tới là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh (tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2015 là 12-13%/năm); đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

Đồng thời tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng, năng lực điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân các cấp, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Báo cáo Chính trị cũng đề ra những chỉ tiêu cụ thể, về công tác tổ chức xây dựng Đảng như bình quân kết nạp 10.000 đảng viên mới/năm; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm trên 70%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh bình quân hàng năm trên 75%...

Từ nay đến ngày 28/10, Đại hội sẽ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XIV; quyết định phương hướng, nhiệm vụ; thảo luận những giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2010-2015. Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia quyên góp ủng hộ người dân các địa phương ở miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ số tiền hơn 127 triệu đồng./.

Nguyễn Thị Sự-Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)