Quang cảnh Đại hội. (Nguồn: baobinhdinh)

Ngày 15/10 tại thành phố Quy Nhơn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đã khai mạc trọng thể, với chủ đề “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung.”

349 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 58 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Bình Định đã có những bước phát triển mới, khá toàn diện, thế và lực của tỉnh ngày càng được tăng cường.

Đây là những tiền đề cần thiết để Bình Định phát triển mạnh mẽ và vững chắc thời gian tới. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cần nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những mặt tồn tại, hạn chế khuyết điểm để đề ra biện pháp khắc phục.

Bà Tòng Thị Phóng cho rằng, để tỉnh Bình Định thực hiện đạt các mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội tỉnh đề ra trước hết tỉnh cần căn cứ vào tiềm năng lợi thế và tình hình thực tế của địa phương, đề ra những giải pháp đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất cạnh tranh; xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong 5 năm tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý, bên cạnh phát huy tiềm năng, thế mạnh trong nông nghiệp, nhất là đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản, tỉnh cần tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp có lợi thế về nguồn nguyên liệu theo hướng tăng tỉ trọng các mặt hàng tinh chế, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Tỉnh cần tập trung đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu phát triển các dịch vụ vận tải có lợi thế, nhất là dịch vụ cảng biển; tập trung phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và Khu kinh tế Nhơn Hội thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm, tạo bước phát triển đột phá; đồng thời phát triển hài hòa hơn nữa các vùng đô thị, vùng biển, vùng ven biển, vùng đồng bằng, trung du và miền núi để giảm dần khoảng cách giữa các vùng trên địa bàn tỉnh.

Về mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới, báo cáo cáo chính trị nêu rõ: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung. Giá trị tổng sản phẩm địa phương bình quân hàng năm tăng 8%; trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 12,5 %, nông​-lâm​-ngư nghiệp tăng 3,5%, dịch vụ tăng 6,5%.

Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt từ 3.200-3,500 USD; thu ngân sách đạt 11.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm đạt 4,5 tỷ USD; huy động vốn cho đầu tư toàn xã hội đạt 47% GRDP; tỷ lệ lao động qua đào tạo và bồi dưỡng nghề đạt 56%; mỗi năm giải quyết việc làm cho từ 28.000-32.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1,5-2% (riêng các huyện miền núi giảm trên 4%); giải quyết tốt an sinh xã hội; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 50% và mỗi năm phát triển đảng viên mới đạt 5% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua (2010-2015) mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức về tình hình kinh tế trong và ngoài nước, nhưng với sự nỗ lực của của toàn đảng và toàn dân trong tỉnh, kinh tế​-xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển ổn định. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng bình quân hàng năm 9,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40,1 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó tỷ trọng nông-lâm-ngư nghiệp 27,7%; công nghiệp và xây dựng 30,4% và dịch vụ 41,9%.

Đến cuối năm 2015 toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới; cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường; đời sống an sinh xã hội và quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX diễn ra đến ngày 16/10./.