Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ phát biểu tại đại hội. (Nguồn: langson.gov.vn)

Ngày 28/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Lạng Sơn ngày càng giàu mạnh."

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ chỉ ra những hạn chế, yếu kém, trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, đó là kinh tế trên địa bàn tỉnh tuy có bước tăng trưởng khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phát triển chưa bền vững; các lĩnh vực văn hóa-xã hội có mặt còn hạn chế; kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tái nghèo còn cao; đời sống của một bộ phận nhân dân ở nông thôn, vùng cao, biên giới còn khó khăn.

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, trật tự an toàn xã hội, nhất là an toàn giao thông vẫn là những vấn đề bức xúc.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý điều hành trên một số lĩnh vực còn thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm. Công tác tổ chức, cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu, còn để tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo chủ chốt...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ nhấn mạnh với vị trí thuận lợi, Lạng Sơn phải tạo được bước phát triển vượt bậc về kinh tế cửa khẩu, phát triển nhanh thương mại, dịch vụ, du lịch. Phải xác định đây là lĩnh vực mũi nhọn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; đẩy nhanh việc xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực có lợi thế để Lạng Sơn sớm trở thành một trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của khu vực miền núi phía Bắc, giữ vai trò là đầu mối trung chuyển thương mại quan trọng trong quan hệ hợp tác với Trung Quốc và giữa Trung Quốc với các nước trong khối ASEAN.

Cùng với phát triển kinh tế, Lạng Sơn cần tiếp tục chăm lo phát triển các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa-xã hội, y tế; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa công tác giảm nghèo bền vững, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, các chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng bào ở vùng cao, biên giới, khu vực nông thôn.

Ông Ngô Văn Dụ lưu ý Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn cần thường xuyên coi trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, chăm lo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Là tỉnh có đường biên giới dài, có nhiều cửa khẩu với Trung Quốc, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, đồng bào các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục duy trì và phát triển các quan hệ truyền thống tốt đẹp với nhân dân Trung Quốc, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ông Ngô Văn Dụ đề nghị Lạng Sơn cần tập trung xây dựng Đảng bộ, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, thực sự coi đó là nhiệm vụ then chốt, nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; tăng cường công tác chính trị tư tưởng; đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt, đảm bảo tính kế thừa, tránh tình trạng hụt hẫng...

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế-xã hội của tỉnh Lạng Sơn tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,65%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 1.620 USD, gấp 2 lần năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, năng lực sản xuất, kinh doanh được tăng cường đáng kể; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2015 ước đạt 3,5 tỷ USD, gấp 1,7 lần so với năm 2010; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng gấp 2 lần so với năm 2010, chiếm gần 70% thu ngân sách của tỉnh.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI diễn ra đến hết ngày 30/10./.