Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Tien Giang lan thu X hinh anh 1Quang cảnh lễ khai mạc đại hội. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Ngày 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Trình bày Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội X, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang khẳng định nhiệm kỳ 2010-2015, mặc dù tình hình kinh tế-chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp nhưng Đảng bộ, quân dân tỉnh Tiền Giang đã vượt qua khó khăn, thách thức, giành được những thành quả quan trọng trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị và an ninh quốc phòng, từng bước đưa Tiền Giang phát triển một cách bền vững, năm sau cao hơn năm trước.

Một số kết quả nổi bật như tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá, đạt bình quân đạt 11%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đến năm 2015, khu vực nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 36,1%, khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 32,9% và khu vực thương mại-dịch vụ chiếm 31%; thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua từng năm, hiện nay đạt 2.145 USD (Nghị quyết từ 2.130 USD trở lên).

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển mới; tình hình chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Đạt được kết quả trên là nhờ Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh phù hợp với tình hình địa phương; xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất và tập trung thực hiện của cả hệ thống chính trị. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực phục vụ đời sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với phân công, bố trí hợp lý, phát huy vai trò, trách nhiệm cũng như sở trường của từng cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ​Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhiệt liệt biểu dương những thành tích trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua; coi đây là nền tảng, là điều kiện thuận lợi để tỉnh giành thêm những thắng lợi mới trong nhiệm kỳ 2015-2020 sắp tới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đặc biệt lưu ý Tiền Giang đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sớm trở thành tỉnh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực là nhiệm vụ lớn, trọng tâm, bao trùm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Do vậy, sau Đại hội Đảng bộ, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần xây dựng Chương trình hành động cụ thể nhằm đưa Nghị quyết Đại hội vào đời sống.

Tỉnh cần tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ nhằm sớm chuyển đổi từ cơ cấu nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ sang công nghiệp-nông nghiệp-dịch vụ.

Tiền Giang cần tích cực huy động nguồn vốn đầu tư nhằm phát triển mạnh và đồng bộ hạ tầng giao thông kể cả giao thông nông thôn; tăng cường hợp tác, liên kết vùng để cùng phát triển bền vững. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chính sách tuyển chọn, trọng dụng, ưu đãi và thu hút nhân tài để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển.

Tỉnh cũng không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục-đào tạo và đa dạng hóa các loại hình đào tạo nguồn nhân lực, nâng chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,” thực hiện tốt an sinh xã hội và có biện pháp giảm nghèo bền vững.

Để thực hiện tốt mục tiêu mà nghị quyết đề ra, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng lưu ý Đảng bộ tỉnh chú trọng công tác đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch-vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay,” tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ X diễn ra đến ngày 21/10./.
Minh Trí (TTXVN/Vietnam+)