Ngày 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010-2015) đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 310 đại biểu đại diện cho hơn 40.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Bộ chính trị, Ban Bí thư, ông Trương Tấn Sang đánh giá cao những thành tựu mà Yên Bái đã đạt được của nhiệm kỳ XIV (2005-2010) và nhấn mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại Yên Bái có nhiều tiến bộ. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt một số kết quả bước đầu quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, là kết quả của sự cố gắng cao độ của toàn Đảng bộ và nhân dân Yên Bái.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí Thư cũng nêu rõ những hạn chế mà Yên Bái cần khắc phục như kinh tế phát triển khá nhưng còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Hiện Yên Bái vẫn là tỉnh nghèo, quy mô kinh tế nhỏ bé; thu nhập bình quân đầu người thấp; năng suất chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh chưa cao, chưa bền vững; GDP bình quân đầu người của tỉnh thấp...

Ông Trương Tấn Sang gợi ý 5 vấn đề để Đại hội cần thảo luận. Trước hết, Đại hội cần phân tích rõ tiềm năng, thế mạnh, thời cơ của tỉnh để khai thác, phát huy có hiệu quả, có tầm nhìn xa trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trên địa bàn.

Trong lĩnh vực kinh tế, tỉnh cần tập trung phát triển nông, lâm nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người nông dân; phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ tạo sự đột phá trong kinh tế; tập trung phát triển các ngành, các sản phẩm mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh như sản xuất ximăng, gang thép, vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản, sản xuất điện...

Yên Bái phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa-xã hội, phát triển con người, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, trong đó phát triển nguồn nhân lực cần phải được xác định là khâu đột phá cho sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững.

Trong quốc phòng-an ninh với vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tỉnh phải đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2015 xác định mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực; đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Bắc.

Yên Bái phấn đấu nhiệm kỳ tới đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,5%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 25 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%/năm; đến năm 2015 tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới từ 15-20%; y tế, giáo dục được tăng cường, an sinh xã hội được đảm bảo.

Đại hội tiếp tục làm việc đến hết ngày 23/10./.

Đức Tưởng (TTXVN/Vietnam+)