Khai mac Dai hoi Dang bo tinh Ninh Binh nhiem ky 2015-2020 hinh anh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 23/9, tại thành phố Ninh Bình, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ cùng 339 đại biểu đại diện cho trên 64.000 đảng viên trong tỉnh.

​Tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh và công tác chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở của Ninh Bình. Ninh Bình là một trong những tỉnh hoàn thành sớm nhất đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, việc chuẩn bị đại hội đảm bảo nghiêm túc, đúng nguyên tắc.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân, để đưa Ninh Bình cùng cả nước bước vào một giai đoạn phát triển mới về chất, trong 5 năm và 10 năm tới, tỉnh cần nghiên cứu phương thức tăng trưởng mới theo chiều sâu, thông qua việc nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới mô hình đơn vị kinh tế cơ bản, đổi mới chính sách, cơ chế quản lý.

Trên cơ sở cụ thể hóa việc thực hiện 3 đột phá chiến lược (đột phá về thể chế kinh tế thị trường, đột phá về phát triển nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ, đột phá về phát triển hạ tầng) và tái cơ cấu kinh tế (tái cơ cấu ngân sách và đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu các ngành kinh tế) và thực hiện mô hình tăng trưởng mới, ​ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ đưa tỉnh bước vào một thời kỳ phát triển mới: kinh tế tăng trưởng cao hơn và bền vững, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, hệ thống chính trị ngày một trong sạch, vững mạnh hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh Ninh Bình quan tâm nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp bằng việc thay đổi mô hình sản xuất cơ bản của nông nghiệp.

Giải pháp căn bản để khắc phục tình hình trên là phải hình thành các hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã 2012, làm cho sản xuất của các hộ và liên kết với doanh nghiệp hiệu quả hơn, từ đó nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân.

Trong việc xây dựng hệ thống Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, mỗi cơ quan quản lý nhà nước, mỗi cấp ủy xã phường, quận huyện và tỉnh cần tiếp tục thể chế hóa đòi hỏi của Hiến pháp 2013: tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và Đảng chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI xác định 3 khâu đột phá bao gồm phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả du lịch, dịch vụ; ban hành cơ chế quản lý, cải cách hành chính, thu hút đầu tư và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút tài năng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đề ra nhiều mục tiêu quan trọng. Đó là tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt 8,0% trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm cuối nhiệm kỳ theo giá hiện hành đạt 80 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 22.000 tỷ đồng/năm.

Đến năm cuối nhiệm kỳ, giá trị sản xuất đạt 130 triệu đồng/ha đất canh tác, thu ngân sách đạt 6.000 tỷ đồng/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.500 triệu USD, doanh thu du lịch đạt 3.000 tỷ đồng/năm; có 75 xã và 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh đến cuối nhiệm kỳ đạt 70% trở lên; số đảng viên kết nạp bình quân hằng năm đạt 2.000 đảng viên trở lên.

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mới.

Tỉnh đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch; đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng chất lượng cao gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển văn hóa xã hội toàn diện, thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng địa phương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình theo kế hoạch sẽ diễn ra đến hết 24/9./.

Đức Phương-Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)