Lễ khai mạc đại hội. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Sáng 8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Vientiane, Lào, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Lào xây dựng đất nước lần thứ X đã khai mạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Volachit; Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, các tổ chức quần chúng và 461 đại biểu, trong đó có 288 đại biểu chính thức đã tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Mặt trận Trung ương Lào Xây dựng Đất nước, ông Phanduangchit Vongsa cho biết trong hai ngày diễn ra đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhau đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Mặt trận Trung ương Lào xây dựng đất nước; tổng kết, đánh giá ưu điểm, nhược điểm, cũng như những tồn tại và rút ra các bài học kinh nghiệm quan trọng.

Đại hội cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu, đường hướng công việc thực hiện trong 5 năm tới, đề ra tầm nhìn của Mặt trận Trung ương Lào xây dựng đất nước và chiến lược phát triển của Mặt trận Trung ương Lào xây dựng đất nước trong giai đoạn 10 năm tới (2016-2025).

Ông Phanduangchit nhấn mạnh đại hội diễn ra trong bối cảnh hết sức quan trọng nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nghiên cứu và thông qua Báo cáo chính trị với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, vận động toàn xã hội thi đua yêu nước và phát triển nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ X và Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII, tiếp tục đột phá ở bốn lĩnh vực nhằm nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Mặt trận Trung ương Lào xây dựng đất nước."

Đại hội cũng nghiên cứu và thông qua dự thảo báo cáo chính trị, Điều lệ mới của Mặt trận Trung ương Lào xây dựng đất nước; nghe báo cáo kiểm tra việc lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Trung ương Lào xây dựng đất nước lần thứ IX; thông qua danh sách đề cử Ủy ban Mặt trận Trung ương Lào xây dựng đất nước; thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, phó Chủ tịch Mặt trận và Ban thường trực Mặt trận Trung ương Lào xây dựng đất nước lần thứ X./.