Sáng 6/11, Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ASEAN lần thứ 16 đã khai mạc tại thủ đô Vientiane (Lào) với sự tham dự của Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ các nước thành viên cùng Ban Thư ký ASEAN. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân dẫn đầu.

Tại hội nghị lần này, các bộ trưởng sẽ cùng nhau kiểm điểm một năm thực hiện các chương trình hành động và kế hoạch hợp tác của các nước ASEAN về khoa học công nghệ; thống nhất Kế hoạch Hành động ASEAN về khoa học công nghệ cho những năm tiếp theo, đồng thời ấn định lộ trình cũng như công việc cụ thể mà các nước thành viên sẽ phải đóng góp cho hoạt động khoa học công nghệ của mỗi nước cũng như cho Cộng đồng ASEAN. Hội nghị cũng sẽ xác định nước đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ASEAN lần thứ 17.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao sự có mặt của các bộ trưởng, các cơ quan phụ trách khoa học của ASEAN tại Lào lần này; cho rằng sự có mặt này thể hiện cam kết và sự hợp tác giữa các nước ASEAN nhằm xây dựng một cộng đồng khoa học công nghệ tiến tiến, trở thành yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của từng nước ASEAN.

Phó Thủ tướng Lào tin tưởng hội nghị lần này sẽ đạt được sự nhất trí cao, hướng tới sự phát triển khoa học, công nghệ theo tư tưởng tầm nhìn mà ASEAN đã xác định; đồng thời bày tỏ hy vọng Hội nghị sẽ thảo luận để đi đến thống nhất và thông qua Kế hoạch Hành động ASEAN về khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2025; khẳng định việc thông qua Kế hoạch Hành động này sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự hợp tác về khoa học, công nghệ của ASEAN, cho phép thực thi Kế hoạch Hành động này song song với việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá cao sự phối hợp liên tục và hợp tác hiệu quả giữa các nước thành viên ASEAN đối với các vấn đề sâu rộng khác nhau, cũng như các thách thức nảy sinh đặt ra đối với ASEAN; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sự tham gia liên tục và hợp tác hỗ trợ của các nước ASEAN, các chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ sẽ được tăng cường hơn nữa và đạt được các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, vì lợi ích và sự thịnh vượng chung của khối ASEAN./.