Một góc khu chế xuất Tân Thuận. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 1/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã khai mạc Hội nghị lần thứ 2.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đã dự và chỉ đạo Hội nghị. ​Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Theo chương trình làm việc, Hội nghị Thành ủy lần này sẽ nghe báo cáo và cho ý kiến về Chương trình làm việc toàn khóa của Thành ủy khóa X; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, ngân sách năm 2015, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2016; kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2015, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2016 và một số nội dung quan trọng khác.

Đây là những nội dung rất quan trọng, có tính dẫn dắt, định hướng cho hoạt động của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong suốt nhiệm kỳ; đồng thời, là một trong những cơ sở để Thành ủy đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng tính kế hoạch, chủ động thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, cuộc sống và tình hình diễn biến rất nhanh, trong khi công tác dự báo vẫn còn những bất cập, cần thiết phải đề cao tính năng động, sáng tạo, kịp thời nghiên cứu, bổ sung các nội dung quan trọng, không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng chương trình công tác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ​ông Võ Văn Thưởng cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X được tổ chức thành công đã đánh giá khách quan, sâu sắc, toàn diện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân của cả nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó có kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015; xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020.

Đây là những cơ sở quan trọng để Thành ủy tiếp tục thảo luận, đánh giá bổ sung những mặt được, hạn chế của năm 2015 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của năm 2016 - năm đầu của kế hoạch 5 năm 2016-2020 với nhiệm vụ rất quan trọng là xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố.

Năm 2015, thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế đã đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế thành phố phục hồi tăng trưởng ổn định, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tình hình sản xuất​-kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, quản lý đô thị được tăng cường, kết cấu hạ tầng kỹ thuật​-xã hội nhiều tiến bộ.

Công tác bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực; huy động sức dân chăm lo cho dân đạt nhiều kết quả tốt, nhất là chăm lo các đối tượng diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; hoàn thành sớm Chương trình giảm nghèo thành phố giai đoạn 2014-2015, cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Võ Văn Thưởng chỉ rõ, kinh tế thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; doanh nghiệp và người sản xuất kinh doanh còn đang rất khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, sản xuất-kinh doanh còn nhiều hạn chế; kết quả giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới chưa thật bền vững, giải quyết những vấn đề bức xúc của dân về ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm, tình hình an ninh trật tự… chưa tạo được đột phá.

Trong năm 2015, Đảng bộ thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân.

Nổi bật là thực hiện nghiêm Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ thành phố, đại hội các cấp đã thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, xác định được những nội dung phù hợp với mong đợi của Nhân dân và yêu cầu phát triển; chất lượng cấp ủy các cấp khóa mới được nâng cao hơn, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ tuổi tăng hơn so với nhiệm kỳ trước.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2016, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cần phải xác định rõ giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, đổi mới đánh giá cán bộ, để giới thiệu được cán bộ tốt ứng cử hội đồng nhân dân các cấp, để lựa chọn được đúng cán bộ chính quyền tốt cho nhiệm kỳ 2016-2020; phải xác định được các giải pháp để công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có sự chuyển biến mạnh mẽ và thật sự mang lại hiệu quả.

Thành phố đề ra những giải pháp then chốt trong xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền điện tử phù hợp với điều kiện của một đô thị đặc biệt; Cải thiện cảm nhận, độ hài lòng của người dân về điều hành của chính quyền qua việc đưa 3 chỉ số PAPI, PCI, PAR Index vào top 5 cả nước.

Thành phố phải có các giải pháp để đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị​-xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Hội nghị làm việc đến ngày 2/12./.