Ngày 6/5, Bộ Trưởng Lao động và Đào tạo hướng nghiệp Campuchia Vong Sauth đã tuyên bố khai mạc hội nghị quan chức lao động cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ tám tại thủ đô Phnom Penh, đồng thời kêu gọi thu hẹp khoảng cách về tay nghề lao động xuống mức độ đồng đều dựa trên tiêu chuẩn của từng quốc gia thành viên.

Với chủ đề "Cải tiến sự bảo trợ xã hội và phát triển tay nghề", hội nghị đã tập trung thảo luận về sự phân bổ lực lượng lao động trong khu vực. Ngoài ra, những thách thức và mục tiêu chính của vấn đề lao động cũng sẽ được bàn thảo để thúc đẩy việc thực thi kế hoạch hành động bằng cách đảm bảo tính bền vững các tiêu chuẩn của quốc gia và khu vực.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Vong cho biết vấn đề lao động chủ yếu tập trung vào việc thực thi luật lao động, luật an sinh xã hội, y tế và an toàn lao động, phát triển nguồn nhân lực và quan hệ giữa các quốc gia ASEAN.

Bộ trưởng Vong nhấn mạnh vấn đề lao động chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi gắn liền với các vấn đề kinh tế và xã hội, và được đánh giá như một động lực quan trọng góp phần vào sự phát triển phù hợp với điều kiện địa lý và khu vực.

Hội nghị quan chức lao động cấp cao ASEAN lần thứ tám nằm trong chuỗi hội nghị liên quan tới Hội nghị bộ trưởng lao động ASEAN lần thứ 22, diễn ra từ ngày 4-11/5 tại Phnom Penh.

Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm nay, Campuchia có nhiệm vụ thúc đẩy phát triển lao động trong khu vực ASEAN, bao gồm lao động di cư, bảo vệ an toàn cho người lao động và phát triển quyền của người lao động./.