Ngày 28/1, Hội nghị Toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba với sự tham dự của 811 đại biểu, đại diện cho gần 800.000 đảng viên trên cả nước, đã chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị ở thủ đô Havana.

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung đánh giá về công tác Đảng cũng như vai trò chính trị-tư tưởng của tổ chức chính trị này. Hội nghị cũng sẽ thảo luận và thông qua Văn kiện Cơ sở, trong đó sẽ đưa ra những điều chỉnh về phương thức hoạt động của Đảng.

Hội nghị cũng là dịp để Đảng Cộng sản Cuba tiếp tục khẳng định mối liên kết chặt chẽ với quần chúng, tìm kiếm biện pháp thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của nhân dân Cuba trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI về phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời kỳ mới.

Văn kiện Đường lối chính sách kinh tế và xã hội được thông qua tại đại hội vừa qua là lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế của Cuba trong tương lai, trong đó có việc mở rộng mô hình kinh tế tự doanh, cắt giảm đáng kể lực lượng lao động dôi dư trong khu vực nhà nước, cắt giảm bao cấp, thực hiện chính sách thu thuế mới và từng bước dỡ bỏ việc sử dụng đồng tiền kép./.

(TTXVN/Vietnam+)