Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII đã khai mạc sáng 15/10 và sẽ diễn ra trong 2 ngày, tiếp tục hoàn chỉnh một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thống nhất về dự kiến chương trình giám sát năm 2010 của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý chương trình kỳ họp thứ 6 và việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009; chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; dự án Luật an toàn thực phẩm và Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũng được cho ý kiến tại phiên họp này.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp lẽ ra đã được trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội  khóa XII nhưng do còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo nên đã để lại.

Thẩm tra lần này, Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho rằng dự thảo đã hoàn thiện hơn một bước, chỉ tập trung sửa đổi nội dung liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng với tính thuyết phục cao hơn.

Trên thực tế, Chính phủ đã áp dụng miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng trong năm 2009. Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân trong các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp đang là vấn đề xã hội bức xúc, cần có cơ chế khuyến khích.

Trong điều kiện kinh tế xã hội diễn biến phức tạp như hiện nay, cần thiết có các giải pháp tài chính đồng bộ, ổn định hơn nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có giải pháp về thuế.

Nhất trí về chủ trương nhưng một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội băn khoăn về một số vấn đề cụ thể của dự thảo và cách tổ chức thực hiện. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền, chính sách hỗ trợ cần được thiết kế để đến được đúng đối tượng cần trợ giúp, theo hướng hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng sử dụng thay vì hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Đức Kiên đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo, đồng thời cùng với những giải pháp chính sách khác để đảm bảo việc thụ hưởng ưu đãi cho đúng đối tượng.

Tại phiên họp, báo cáo thẩm tra việc sửa đổi biểu khung thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho là cần thiết, phù hợp với yếu tố khách quan của biến động kinh tế, của thị trường trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, đối với thuế nhập khẩu, việc điều chỉnh thuế suất theo hướng hạ thuế nhập khẩu ở mức đột biến từ 10% xuống 0% về thực chất là không đánh thuế với hàng nhập khẩu sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, đến đời sống của một bộ phận ngư dân, nông dân trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Đối với thuế xuất khẩu, việc hạ mức thuế suất sàn nhưng giữ nguyên mức trần thuế suất, mở quá rộng khung thuế suất như dự kiến sẽ làm giảm ý nghĩa điều chỉnh thực tế của khung thuế suất. Theo ủy ban này, việc điều chỉnh chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội là cần thiết song nên xem xét để việc sửa đổi các quy định của pháp luật phải xuất phát từ đòi hỏi thực sự bức xúc của thực tiễn; khắc phục tình trạng thiếu ổn định trong hoạch định chính sách./.

(TTXVN/Vietnam+)