Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, với nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV dự kiến tổ chức vào ngày 20/10/2016, Phiên họp thứ ba Ủy ban thường vụ Quốc hội kéo dài từ ngày 12-22/9. 

Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến vào các vấn đề sau: cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý ba dự thảo luật đã trình Quốc hội khóa XIII đã cho ý kiến, đó là: Luật về hội; Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Luật đấu giá tài sản; cho ý kiến về 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV,, cho ý kiến về việc ban hành 2 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Ủy ban Thường vụ QH cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng; cho ý kiến về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia./.