Ngày 28/1, Bộ Giao thông Vận tải đã có thông báo kể từ 8 giờ ngày 29/1 chính thức thông xe đưa vào khai thác tạm thời nút giao Bình Thuận và tuyến nối Bình Thuận-Chợ Đệm thuộc Dự án đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Việc khai thác tạm tuyến đường này nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách lưu lượng giao thông tăng rất cao ở khu vực cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thông xe, việc tổ chức quản lý khai thác tạm thời nút Bình Thuận và tuyến Bình Thuận-Chợ Đệm thực hiện theo hình thức "tổ chức khai thác trên đường đang thi công."

Đoạn tuyến nối Bình Thuận-Chợ Đệm sẽ khai thác như các tuyến Quốc lộ có tiêu chuẩn Đường cấp I đồng bằng theo quy định của Luật giao thông đường bộ, quyết định 05/2007/QĐ-BGTVT ngày 2/2/2007 và có hạn chế tốc độ trong nút giao Bình Thuận.

Các phương tiện trên tuyến Bình Thuận-Chợ Đệm vào đường cao tốc: thực hiện theo Quyết định số 195/QĐ-BGTVT ngày 21/1/2010 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về tổ chức quản lý khai thác tạm thời dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Thời gian quản lý khai thác tạm thời tuyến Bình Thuận-Chợ Đệm bắt đầu kể từ ngày 29/1/2011 cho đến khi hoàn thành toàn bộ các hạng mục công việc còn lại của nút giao Bình Thuận, tuyến nối Bình Thuận-Chợ Đệm.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc thông xe tạm tuyến đường này là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại văn bản số 507/VPCP-KTN ngày 25/1/2011 về thông xe đưa vào khai thác tạm thời nút giao Bình Thuận và tuyến nối Bình Thuận-Chợ Đệm thuộc dự án đường ô tô cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai Phương án quản lý khai thác tạm thời, chuẩn bị đủ các điều kiện để đưa công trình vào khai thác an toàn. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã có văn bản số thống nhất thông xe khai thác tạm thời nút giao Bình Thuận và tuyến nối Bình Thuận-Chợ Đệm.

Bộ Giao thông Vận tải giao Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 - Sở giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh - quản lý toàn bộ nút giao thông Bình Thuận (gồm cả cầu vượt), Trung tâm quản lý đường cao tốc quản lý đoạn tuyến nối tiếp giáp với nút giao Bình Thuận đến nút giao Chợ Đệm./.