Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 286/TB-VPCP, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về khoản vay trị giá 500 triệu USD của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) theo thể thức hỗ trợ khắc phục tác động khủng hoảng (CSF).

Theo chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ, để khai thác tốt nguồn vốn vay này cũng như bảo đảm nguồn trả nợ ADB theo đúng cam kết, các cơ quan được thủ tướng Chính phủ giao đàm phán, bố trí sử dụng nguồn vốn vay phải chủ động phối hợp và thực hiện các giải pháp phù hợp để giải ngân nhanh, sử dụng hiệu quả số tiền vay này.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi, thống nhất báo cáo việc cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam vay lại khoản vay này để cho vay đối với các dự án phù hợp và bảo đảm trả được nợ đúng hạn.

Khoản vay ADB theo thể thức CFS nêu trên là theo điều kiện thị trường, thời hạn vay ngắn. ADB thành lập Quỹ Hỗ trợ Chống suy thoái (CSF) trị giá 3 tỷ USD để cung cấp các khoản cho vay ngắn hạn và giải ngân nhanh, mục đích nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển có thêm nguồn tài chính để đối phó với khủng hoảng trong bối cảnh tín dụng toàn cầu thắt chặt.

CSF sẽ cho mỗi nước thành viên là quốc gia đang phát triển vay tối đa 500 triệu USD nếu các nước này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn áp dụng đối với vay nguồn vốn tín dụng thông thường (OCR) của ADB./.

(TTXVN/Vietnam+)