Chiều 28/8, tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tổng cục Chính trị cùng ban tổ chức Cuộc vận động, sưu tầm và giới thiệu "Những kỷ vật kháng chiến" đã tổ chức lễ khai trương chuyên trang thông tin "Những kỷ vật kháng chiến" trên trang điện tử của Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Chuyên trang "Những kỷ vật kháng chiến" được xây dựng bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm những tài liệu và hình ảnh giới thiệu chung về quá trình thực hiện cuộc vận động, sưu tầm và giới thiệu "Những kỷ vật kháng chiến", về các hiện vật lịch sử đã sưu tầm được sau 1 năm thực hiện cuộc vận động; những bài viết, tài liệu về những nhân vật, sự kiện liên quan đến các cuộc kháng chiến đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Mã Lương, Giám đốc Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đồng trưởng ban Cuộc vận động cho biết, việc mở chuyên trang điện tử này nhằm góp phần cổ vũ mọi người ở trong và ngoài nước, cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài có mối quan hệ với các cuộc chiến ở Việt Nam tham gia vào cuộc vận động, sưu tầm và giới thiệu "Những kỷ vật kháng chiến".

Chuyên trang "Những kỷ vật kháng chiến" cũng là nơi để bạn đọc trên toàn thế giới tham gia viết bài, liên hệ phối hợp, trao đổi ý kiến về những hiện vật lịch sử, tài liệu, những ký ức hào hùng của dân tộc Việt Nam trong những tháng năm kháng chiến.

Sau 1 năm thực hiện, Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và các bảo tàng trực thuộc đã nhận được hơn 5.000 hiện vật kháng chiến rất có giá trị lịch sử, bao gồm nhiều thể loại, chất liệu, từ nhiều nguồn hiến tặng, trong đó có cả các cựu chiến binh Mỹ.

Cuộc vận động, sưu tầm và giới thiệu "Những kỷ vật kháng chiến" được chính thức khởi động vào tháng 6/2008 và kéo dài trong 3 năm, với mục tiêu sưu tầm và đưa ra giới thiệu khoảng 20.000 hiện vật về kháng chiến./.
(TTXVN/Vietnam+)