Sáng 3/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã ấn nút khai trương Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc tại địa chỉ www.ubdt.gov.vn.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Ủy ban Dân tộc nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình cải cách thủ tục hành chính.

Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc là đầu mối thông tin chính thống của Ủy ban Dân tộc, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc trong cả nước, cập nhật đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước,văn bản, chính sách mới, liên quan đến công tác dân tộc.

Truy cập vào Cổng thông tin điện tử, bạn đọc được cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; tình hình thực hiện công tác dân tộc; thông tin về các chương trình, dự án được thực hiện ở các vùng đồng bào dân tộc; các thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc; các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc...

Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc còn tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ cơ sở về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc ở các địa phương; nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Cổng thông tin điện tử được thiết kế như một phương tiện truyền thông đa phương tiện, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, hình thành một kho dữ liệu về các dân tộc, phục vụ trực tiếp hoạt động nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, viên chức Ủy ban Dân tộc.

Cổng thông tin điện tử là địa chỉ tổng hợp các ứng dụng, chia sẻ tài liệu và là địa chỉ đến của một số Cổng thành phần như Cổng của Đảng bộ Ủy ban Dân tộc; Tạp chí Dân tộc, Viện Dân tộc…

Với phiên bản mới, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc sẽ ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin, quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

Không chỉ cung cấp kịp thời thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác dân tộc, Cổng thông tin Điện tử của Ủy ban Dân tộc sẽ trở thành kênh trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong cơ quan Ủy ban Dân tộc và các đơn vị làm công tác dân tộc tại các địa phương./.

Khiếu Tư (TTXVN)