Ngày 6/12, Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi đã khai trương Cổng thương mại điện tử Quảng Ngãi Với tên miền là Tradequangngai.com.vn.

Cổng thương mại điện tử Quảng Ngãi được xây dựng trên cơ sở nền tảng kỹ thuật của Vnet E-Market, hệ thống được thiết kế có khả năng quản trị đa tầng, giúp doanh nghiệp đăng tải thông tin, các sản phẩm, chào bán, giao tiếp với các cơ quan hành chính, tìm kiếm việc làm, kinh doanh, mua bán trực tuyến và nhiều chức năng tiện ích khác.

Sự ra đời của cổng thương mại điện tử Quảng Ngãi sẽ giúp doanh nghiệp Quảng Ngãi khắc phục nhược điểm về thiếu thông tin kinh doanh, giới thiệu sản phẩm và thương hiệu.

Hình ảnh của cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ngãi cũng sẽ được các đối tác, khách hàng, người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến, qua đó giúp doanh nghiệp Quảng Ngãi nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn kinh tế hội nhập hiện nay.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 3.600 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Do vậy, Cổng thông tin thương mại điện tử ra đời sẽ giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ngãi gắn kết hơn, tạo thành sức mạnh để đứng vững trên thương trường trong thời kỳ kinh tế hội nhập hiện nay./.

Nguyễn Đăng Lâm (Vietnam+)