Các đại biểu tại lễ khai trương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 18/7, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức khai trương Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án.

Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án cho phép công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện việc tìm kiếm, xem trực tiếp nội dung bản án, quyết định đã công bố; đồng thời cho phép xem chi tiết các thông tin liên quan đến bản án, quyết định đã công bố như các bản án, quyết định thuộc lĩnh vực có liên quan; các án lệ đã được áp dụng...

Bên cạnh đó, trên trang này, người dân có thể trực tiếp cho ý kiến đối với các bản án, quyết định đã được công bố thông qua nhiều tiện ích trong đó có tiện ích “Ý kiến phản hồi đối với bản án, quyết định.” Đây là phương thức để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin; tăng cường sự giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động xét xử, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án; kịp thời phát hiện và phòng ngừa vi phạm, tham nhũng trong xét xử, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Đối với hệ thống Tòa án nhân dân, kênh thông tin này cũng góp phần giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân các cấp giám sát chất lượng của bản án, quyết định một cách kịp thời.

Để truy cập vào trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án, người dân, cơ quan, tổ chức có thể truy cập qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (http://toaan.gov.vn) hoặc truy cập trực tiếp vào trang https://congbobanan.toaan.gov.vn.

Trên giao diện trang chủ của trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án, ba phần nội dung chính được hiển thị gồm Bản án, quyết định mới cập nhật; Bản án, quyết định được xem nhiều nhất; Bản án, quyết định có nhiều ý kiến phản hồi nhất. Đây là những bản án, quyết định đã được các thẩm phán của Tòa án nhân dân các cấp đăng tải, công bố trên trang thông tin điện tử.

Trên trang chủ của trang thông tin điện tử này, người dân cũng biết được đến thời điểm hiện tại có bao nhiêu bản án đã được công bố. Theo hiển thị trên trang, tại thời điểm chiều ngày 18/7/2017, đã có hơn 740 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được công khai trên trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án, với gần 107.000 lượt truy cập.

Phát biểu tại lễ khai trương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá việc lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao quyết định công khai các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án là quyết định đúng đắn, sáng tạo và hợp lòng dân. Đây sẽ là một trong các cơ chế hữu hiệu để nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của Tòa án, có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử và chế độ trách nhiệm của Thẩm phán, Hội thẩm để thực hiện mục tiêu cải cách tư pháp, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

"Khi một Thẩm phán biết rằng các quyết định của mình được công bố công khai và sẽ được mọi người đọc, nghiên cứu, tìm hiểu, bình luận thì trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án, các Thẩm phán sẽ luôn phải tự ý thức tuân thủ đúng quy định của pháp luật và xét xử một cách công bằng, nghiêm minh; ra một bản án, quyết định phải khách quan, toàn diện, công bằng, công minh, đúng pháp luật; đồng thời phải chuẩn bị bản án, quyết định của mình cẩn trọng hơn, không những về căn cứ, lập luận, áp dụng pháp luật mà cả về kỹ thuật văn bản và ngữ pháp," Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc công bố công khai các bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử cũng là một trong những hình thức thiết thực để các Thẩm phán chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau trong công tác xét xử, là hình thức hỗ trợ rất tốt cho việc bồi dưỡng, đào tạo Thẩm phán và Hội thẩm. Việc làm này cũng giúp các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có điều kiện thuận lợi hơn trong công tác giám sát hoạt động tư pháp thông qua việc tiếp cận, nghiên cứu các bản án, quyết định của Tòa án. Từ đó có thể sẽ phát hiện được những điểm bất cập, hạn chế trong hoạt động xét xử hoặc quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh một số tình huống cụ thể cần phải sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị để trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án thực sự thiết thực và có hiệu quả, lãnh đạo ngành Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành hữu quan quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để trang thông tin này hoạt động thuận lợi. Tòa án các cấp, các Thẩm phán và Hội thẩm phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế của mình, công bố đầy đủ, cập nhật kịp thời và thường xuyên các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; chú ý đầu tư trang thiết bị, công nghệ và quản trị tiên tiến, hiện đại để trang thông tin điện tử này hoạt động hiệu quả.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, chủ trương công khai bản án, quyết định trên mạng thông tin điện tử là đòi hỏi cấp chiến lược cải cách tư pháp, của hiến pháp và pháp luật, thông lệ tiên tiến của quốc tế, vì vậy đội ngũ Thẩm phán phải quyết tâm thực hiện để thể hiện trách nhiệm trước nhân dân. Đây còn là cơ chế để người dân kiểm soát hoạt động tư pháp nói chung và công tác của Tòa án nói riêng, là con đường giúp Thẩm phán tự nâng cao trách nhiệm, trình độ, qua đó tuyển lựa và chọn lọc một cách chính xác các Thẩm phán có năng lực và trình độ góp phần xây dựng đội ngũ thẩm phán thanh liêm, đủ tâm, đủ tầm./.