Khai truong trang thong tin dien tu ve cai cach che do cong vu hinh anh 1

Ngày 29/9, trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đã chính thức được khai trương tại địa chỉ http://caicachcongvu.gov.vn.

Trang thông tin là công cụ phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, là cầu nối của Ban Chỉ đạo Trung ương với Ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và với chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, ông Trần Anh Tuấn, trang thông tin điện tử sẽ là một diễn đàn trao đổi thông tin quan trọng, qua đó nhằm tăng cường tuyên truyền, thống nhất nhận thức về cải cách, hướng dẫn phương pháp, trao đổi thông tin và phổ biến kinh nghiệm thực hiện các nội dung cải cách; thông báo các kết quả đạt được trên từng nội dung cải cách của từng bộ, ngành, địa phương và từng cơ quan, đơn vị.

Trang thông tin điện tử giới thiệu các thông tin về Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương; tuyên truyền và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức,” các văn bản chỉ đạo, điều hành từ Ban chỉ đạo Trung ương sẽ được thông tin nhanh nhất tới Ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương.

Tại đây cũng sẽ đăng tải các tin, bài, video phản ánh hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương. Lần đầu tiên, hệ thống văn bản liên quan đến hoạt động công vụ, công chức và các kết quả đạt được về cải cách công vụ, công chức sẽ được tập hợp một cách hệ thống, đầy đủ trên một trang thông tin chính thức của Ban chỉ đạo.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính - những nội dung trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính - không thể phát huy được hiệu lực, hiệu quả nếu thiếu yếu tố con người, nếu đội ngũ cán bộ, công chức của chúng ta không chuyên nghiệp, không trách nhiệm, không tận tụy, thiếu tinh thần phục vụ nhân dân.

Luật cán bộ, công chức được ban hành từ năm 2008, nhưng đến năm 2011, các nội dung mới, mang tính cải cách và đổi mới chế độ công vụ, công chức vẫn chưa được triển khai.

Thực hiện các chủ trương của Đảng, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1557/2012/QĐ-TTg phê duyệt đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức với mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả gồm 10 nội dung và 9 nhiệm vụ quan trọng.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng ban và thành viên là lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương đều đã thành lập Ban chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức.

Sau một thời gian thực hiện, hầu hết các nội dung của cải cách chế độ công vụ, công chức đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai với rất nhiều chương trình, nội dung quan trọng mang tính thời sự, được dư luận đặc biệt quan tâm như tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hành chính, xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế, đổi mới công tác tuyển dụng công chức, thi tuyển cán bộ lãnh đạo, đánh giá công chức, viên chức.

Tuy nhiên, những nội dung cải cách chế độ công vụ, công chức đang thực hiện là những nội dung mới và khó, phải tiến hành lâu dài, cần phải được thường xuyên hướng dẫn, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, thông tin để tham khảo, bên cạnh đó còn phải vượt qua nhiều thử thách, sức ỳ của tâm lý vốn quen với lề lối, phương pháp, cách làm cũ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói./.
Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)