Ngày 6/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo điện tử Tầm Nhìn đã khai trương văn phòng đại diện của báo này tại các tỉnh phía Nam.

Báo điện tử Tầm Nhìn thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, được ủy quyền cho Viện quản trị doanh nghiệp, một viện chuyên nghiên cứu, tư vấn và phối hợp với các trường đại học đào tạo cán bộ cho các doanh nghiệp.

Ông Vũ Duy Thông, Tổng biên tập Báo điện tử Tầm Nhìn cho biết báo đã hoạt động có hiệu quả, phản ánh kịp thời thông tin trong và ngoài nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, cuộc sống hàng ngày và ký kiến, nguyện vọng của nhân dân, những thông tin và kinh nghiệm làm ăn của doanh nghiệp… được đông đảo bạn đọc hoan nghênh và ủng hộ nhiệt tình.

Với sự thành lập văn phòng đại diện tại các tỉnh miền Nam, Báo điện tử Tầm Nhìn tin rằng tờ báo sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tin bài tại một vùng địa lý, dân cư, kinh tế rất quan trọng của đất nước; góp phần trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa tới bạn đọc cả nước qua báo điện tử Tầm Nhìn.

Trước khi thành lập văn phòng đại diện tại các tỉnh phía Nam, Báo điện tử Tầm Nhìn đã thành lập các văn phòng đại diện tại các tỉnh phía Bắc, các tỉnh miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên./.
Hà Huy Hiệp (Vietnam+)