Đầu năm là thời điểm tổ chức nghi lễ truyền thống Mizugyo ở Nhật Bản.

Nhiều người tham gia nghi lễ này với hy vọng để thanh lọc cơ thể và tâm hồn bằng cách cầu nguyện, thiền định dưới thác nước lạnh tại Nakano./.

(Vnews/Vietnam+)